ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ


Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  • Όνομα Χρήστη
  • Κωδικός Πρόσβασης
  • ...
Εγγραφή
Στείλτε email
Για εσάς που είστε ιδιώτες και θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα πρός τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. μπορείτε πολύ απλά να Εγγραφείτε και κατόπιν με την είσοδό σας στο σύστημα, να μεταβείτε στα Γενικά Αιτήματα, όπου σε μία απλή και κατανοητή φόρμα, θα μπορείτε να συμπληρώσετε το Αίτημα ή να μας θέσετε κάποιο Ερώτημα / Διευκρίνιση που σας ενδιαφέρει. Αφού γίνει η επεξεργασία του από την Υπηρεσίας μας θα σας σταλεί Πρωτοκολλημένη απάντηση με Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email).
Για εσάς που είστε Επαγγελματίες (Ιδιώτες ή Εταιρείες) όπως Ναυτιλιακοί Πράκτορες, Εταιρείες Τροφοδοσίας & Μεταφορών, μπορείτε μέσα από την εφαρμογή αυτή να υποβάλλετε Αιτήματα & Δηλώσεις.
Τα Αιτήματα αφορούν την χορήγηση Καρτών και Άδειας Εισόδου στον Λιμένα της Πάτρας, ενώ οι Δηλώσεις, αφορούν την Αναγγελία Άφιξης Εμπορικού Πλοίου για εργασίες φορτο-εκφόρτωσης εμπορευμάτων καθώς και Δρομολογίων Πλοίων Ακτοπλοίας ή Εξωτερικού.