ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ


Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  • Χρήστης (Username)
  • Κωδικός Πρόσβασης
  • ...
Εγγραφή
Στείλτε email
Πληροφορίες για Ιδιώτες
Για εσάς που είστε ιδιώτες και θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα πρός τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
μπορείτε πολύ απλά να Εγγραφείτε και κατόπιν με την είσοδό σας στο σύστημα, να μεταβείτε στα Γενικά Αιτήματα, όπου σε μία απλή και κατανοητή φόρμα, θα μπορείτε να συμπληρώσετε το Αίτημα ή να μας θέσετε κάποιο Ερώτημα / Διευκρίνιση που σας ενδιαφέρει. Αφού γίνει η επεξεργασία του από την Υπηρεσίας μας θα σας σταλεί Πρωτοκολλημένη απάντηση με Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email).
Με τον τρόπο αυτό κερδίζετε χρόνο και αποφεύγετε τις χρονοβόρες για εσάς μετακινήσεις !
Πληροφορίες για Εταιρείες
Για εσάς που είστε Επαγγελματίες (Ιδιώτες ή Εταιρείες) όπως Ναυτιλιακοί Πράκτορες, Εταιρείες Τροφοδοσίας & Μεταφορών, μπορείτε μέσα από την εφαρμογή αυτή να υποβάλλετε Αιτήματα & Δηλώσεις.
Τα αιτήματα αφορούν την χορήγηση Καρτών και Άδειας Εισόδου στον Λιμένα της Πάτρας, ενώ οι Δηλώσεις, προς το παρόν αφορούν την Αναγγελία Άφιξης Εμπορικού Πλοίου για εργασίες φορτο-εκφόρτωσης εμπορευμάτων.

* Επειδή η εφαρμογή βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, ζητούμε για την κατανόησή σας για οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίσετε.